Mina rättigheter

Vad är barnkonventionen?

Barnkonventionen är en lista med speciella rättigheter för barn.

Den gäller alla under 18 år i hela världen.

Barnkonventionen handlar om DINA rättigheter.

Tycker du att vuxna är bra på att lyssna på dig?

Det var Rädda Barnens grundare Eglantyne Jebb som började skriva om barns rättigheter 1923.

Barn i världen hade drabbats av krig och svält därför tyckte hon att barn behövde skyddas.

1989 beslutade Förenta Nationerna om barnkonventionen och fick många länder att börja samarbeta för barns rättigheter.

Och därför heter barnkonventionen egentligen FN:s deklaration om barnets rättigheter.

Idag har 196 länder skrivit under barnkonventionen och lovat att följa den. Det är alla länder i världen utom USA.

Visste du det här om dina rättigheter?

Du har rätt att äta dig mätt varje dag.

Du har rätt att gå i skola.

Du har rätt att leka och vila.

Du har rätt till ett privatliv.

Och ingen vuxen har rätt att slå dig eller vara elak mot dig.

Tycker du att dina rättigheter respekteras?

När blev barnkonventionen lag i Sverige?

Den som bryter mot barnkonventionen bryter mot svensk lag.

Den 20 november är barnkonventionens dag i hela världen. Visst är den värd att fira?

Vem tar beslut om barnkonventionen?

Lärde du dig något nytt här?