Vad är demokrati?

Barn och vuxna kan ha olika tankar, viljor och känslor. Att vara och tycka olika är bra!

I en demokrati får olikheterna finnas!

Från vilket land kommer ordet demokrati?

Det är ett grekiskt ord från början.

Men vad betyder ordet demokrati?

Det kommer från de grekiska orden demos som betyder folk och kratos som betyder styre.

Elevråd och klassråd är en sorts demokrati.

Där eleverna får vara med och bestämma över hur ni vill ha det i skolan.

Har ni elevråd på din skola?

Lyssna på andras åsikter, även om du inte håller med.

Gör din röst hörd! Gå med i elevrådet eller säg att vuxna måste lyssna på barn.

Prova att ha en omröstning om något i klassen eller med dina vänner.

I Sverige får alla som fyllt 18 rösta om vem som ska bestämma i landet.

När tycker du att man borde få rösta?

Lärde du dig något nytt här?

Bra jobbat!

Nu vet du vad demokrati är