Förhöjd hotnivå, vad betyder det?

Character

Den senaste tiden har det pratats om ett ökat terrorhot mot Sverige. Och många rykten sprids.​

Character

Här kommer en film där Rädda Barnens psykolog Anna förklarar och ger tips

Förhöjt säkerhetsläge film med psykolog Anna.

Vilka ansvarar för säkerheten i Sverige?

Character

Det är de vuxna som har ansvar för säkerheten i Sverige. Till exempel polisen och andra myndigheter.

Känner du dig orolig?

Vem pratar du med om du är orolig?