Vad är soc?

Socialtjänsten kallas ibland för soc och finns i alla kommuner.

Visste du att socialtjänsten finns där du bor?

De arbetar för att alla ska ha det bra.

Barn och unga är särskilt viktiga för socialtjänsten.

De kan ge olika sorters hjälp till familjer som behöver stöd.

...familjer där föräldrarna dricker mycket alkohol

...familjer där det är mycket bråk

...barn som inte mår bra hemma

...barn som gör saker som inte är bra för en själv.

Vilka jobbar på socialtjänsten?

På socialtjänsten jobbar socialsekreterare.

Socialsekreterare ska alltid lyssna på barnen innan de bestämmer vilken hjälp familjen ska få.

Deras jobb är att se till att det blir så bra som möjligt för barn.

Har du lärt dig något nytt här?

Nu vet du lite mer om vad socialtjänsten gör!

Upptäck mer: